Mindfulness 

 

De VMBN hanteert de definitie van mindfulness zoals geformuleerd door de grondlegger van de geprotocolleerde achtweekse training Mindfulness Based Stress Reduction, Jon Kabat-Zinn

“Mindfulness is awareness that arises through paying attention, on purpose, in the present moment, non-judgementally, in the service of self-understanding and wisdom.”

 

Mindfulness is een proces van volledig en bewust aanwezig zijn in het huidige moment, met een houding van openheid, vriendelijkheid, nieuwsgierigheid en acceptatie. Dit om vanuit meer innerlijke kalmte, inzicht en wijsheid te kunnen leven. Mindfulness bestaat uit vaardigheden en houdingskwaliteiten die je kunt trainen. De training bestaat uit meditatieoefeningen, bewegingsoefeningen, observatieopdrachten en oefeningen uit de cognitieve gedragspsychologie. In de video’s hieronder vertelt Jon Kabat Zin over de kern van mindfulness. Meer horen over hoe mindfulness werkt? Kijk dan deze korte video’s.Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)


MBSR of aandachttraining is begin jaren ‘80 ontwikkeld door de Amerikaanse moleculair bioloog Jon Kabat-Zinn. Als beoefenaar van vipassana-meditatie en yoga bracht hij inzichten uit deze oosterse wijsheidstradities samen met zijn kennis van de westerse medische wetenschap en de cognitieve psychologie, en ontwikkelde op basis hiervan het Mindfulness-Based Stress Reduction-programma. De mindfulness- of aandachttraining bestaat uit acht sessies, elk met een vast protocol. De training is ervaringsgericht, dat wil zeggen: beoefening staat voorop. Door de ervaring te onderzoeken, kunnen we het verschil waarnemen tussen de ervaring en dat wat me ermee doen, onze reactie. Door opmerkzaam te worden van het verschil tussen ervaring en gedachte kunnen we gebruik maken om de ervaring bewuster te beantwoorden en automatische reactieve patronen doorbreken. MBSR kent een doorgaande traditie van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten en werkingsmechanismen.


(tekst overgenomen van de VMBN, beroepsvereniging Mindfulness Based trainers Nederland, https://www.vmbn.nl/wat-is-mindfulness/)Programma MBSR


 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn